Vind hier informatie, updates en occasions van auto's met 7 zitplaatsen of meer! Lees onze blogs en reageer!

Nog geen lid? Registreer nu! Of wachtwoord vergeten?

Privacy

Omdat wij grote waarde hechten aan integriteit gaat 7zitter.nl met de grootste zorgvuldigheid om met de gegevens die u aan 7zitter.nl toevertrouwd. Om inzichtelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan wordt dit onderstaand beschreven. Bij het gebruik van de door u verstrekte gegevens houdt 7zitter zich aan de wet en de relevante zelfregulering.

7zitter.nl gebruikt uw gegevens:

  • voor het leveren van haar diensten zoals het melden van ontwikkelingen, wijzigingen in de dienstverlening, nieuwsbrieven verband houdende met haar diensten en dergelijke;
  • voor het aan u sturen van reclame of andere informatie van haarzelf en van andere; op basis van uw persoonlijke voorkeuren;
  • om deze te analyseren om statistieken op haar website te publiceren (op hoog abstractie niveau);
  • voor het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

7zitter.nl bezit en gebruikt de door u verstrekte gegevens en gegevens over uw surfgedrag op haar websites (die zij door middel van cookies of anderszins verzamelt). U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan 7zitter.nl geen cookies ontvangt in dat geval kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

7zitter.nl kan uw e-mailadres aan de volgende derden verstrekken:

  • tot bedrijven die onderdeel zijn van de groep waar ook 7zitter.nl onderdeel van is;
  • bedrijven die het bestand of delen daarvan bewerken of laten bewerken. Bijvoorbeeld door dit te analyseren of om een verzendingen bestaande uit reclame of andere informatie te verzorgen;

Als u geen reclame via e-mail meer wenst te ontvangen kunt u zich met de hyperlink onderin het e-mail (met de nieuwsbrief of de reclameboodschappen) bericht afmelden.

Dit privacy statement kan worden aangepast. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Als u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u een e-mail sturen naar info@7zitter.nl

Bekijk ook:

Inloggen